Zestaw szkolnych programów nauczania

PODSTAWA PROGRAMOWA określona na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Na podstawie USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) rozp. MEiN

Szkolny zestaw programów nauczania dla Szkoły Podstawowej Wolno Mi na rok szkolny 2021/2022

KlasaPrzedmiotTytuł, autor, wydawnictwoNumer w szkolnym zestawie programów
Klasa I – III
Edukacja wczesnoszkolnaElementarz Odkrywców. Klasa 1.B.Stępień, E. Hryszkiewicz, J.Winiecka-Nowak, Nowa Era1/2021/22
IIEdukacja wczesnoszkolnaElementarz Odkrywców. Klasa 2.B.Stępień, E. Hryszkiewicz, J.Winiecka-Nowak, Nowa Era2/2021/22
IIIEdukacja wczesnoszkolnaElementarz Odkrywców. Klasa 3.B.Stępień, E. Hryszkiewicz, J.Winiecka-Nowak, Nowa Era3/2021/22
I-IIIjęzyk angielskiShine On!, Kl. 1-2,S. Banman Sileci, P.  Jackson, Oxford University Press Gold Sparks, kl. 3, P. Davies, M. Szpotowicz, Oxford University Press4/2021/22
I-IIIetykaChcemy być lepsi – program nauczania etyki w klasach I – III szkoły podstawowej.  M. Gorczyk, Siedmioróg5/2021/22
Klasa IV
IVjęzyk polskiMiędzy nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIIIZgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, GWO6/2021/22
IVmatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO7/2021/22
IVprzyrodaTajemnice przyrody. Program nauczaniaprzyrody w klasie 4 szkoły podstawowej,J. Golanko, Nowa Era8/2021/22
IVjęzyk angielskiLink, klasa IV,S. Phillips, D. Anyakwo, Oxford University Press9/2021/22
IVhistoriaPodróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.Robert Tocha, GWO10/2021/22
IVtechnikaJak to działa? Program nauczania technikiw szkole podstawowej.L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era11/2021/22
IVinformatykaLubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.M. Kęska, Nowa Era12/2021/22
IVwychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.S.Żołyński, Wydawnistwo Fosze13/2021/22
IVwychowanie do życia w rodzinieProgram nauczania – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej. T.Król, Rubikon14/2021/22
IVetykaLudzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.A.Ziemska, Ł.Malinowski, Portal Scholaris15/2021/22
IVmuzykaProgram dla szkoły podstawowej klas 4-7 – Lekcja muzyki. M.Gromek, G.Kilbach, Nowa Era16/2021/22
IVplastykaDo dzieła. Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Ewa17/2021/22
KLASA V
Vjęzyk polskiMiędzy nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIIIZgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, GWO6/2021/22
VmatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej,M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO7/2021/22
Vjęzyk angielskiLink, klasa V,S. Phillips, D. Anyakwo, Oxford University Press9/2021/22
VhistoriaPodróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowejRobert Tocha, GWO10/2021/22
VtechnikaJak to działa? Program nauczania technikiw szkole podstawowej.L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era11/2021/22
VinformatykaLubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.M. Kęska, Nowa Era12/2021/22
Vwychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.S.Żołyński, Wydawnistwo Fosze13/2021/22
Vwychowanie do życia w rodzinieProgram nauczania – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 5 szkoły podstawowej. T.Król, Rubikon 18/2021/22
VetykaLudzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.A.Ziemska, Ł.Malinowski, Portal Scholaris15/2021/22
VmuzykaProgram dla szkoły podstawowej klas 4-7 – Lekcja muzyki. M.Gromek, G.Kilbach, Nowa Era16/2021/22
VplastykaDo dzieła. Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Ewa17/2021/22
VbiologiaPuls życia. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.A. Zdziennicka, Nowa Era19/2021/22
VgeografiaPlaneta Nowa. Program nauczania geografii w szkole podstawowej kl 5-8. M.Tuz, B.Dziedzic, Nowa Era20/2021/22
KLASA VI
VIjęzyk polskiMiędzy nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kla-sach IV-VIIIZgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, GWO6/2021/22
VImatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej,M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO7/2021/22
VIjęzyk angielskiSteps Plus, klasa VIS. Wheeldon, T. Falla, P.A. Davis, P. Shipton, Oxford University Press9/2021/22
VIhistoriaPodróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowejRobert Tocha, GWO10/2021/22
VItechnikaJak to działa? Program nauczania technikiw szkole podstawowej.L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era11/2021/22
VIinformatykaLubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.M. Kęska, Nowa Era12/2021/22
VIwychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.S.Żołyński, Wydawnistwo Fosze13/2021/22
VIwychowanie do życia w rodzinieProgram nauczania – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. T.Król, Rubikon 21/2021/22
VIetykaLudzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.A.Ziemska, Ł.Malinowski, Portal Scholaris15/2021/22
VImuzykaProgram dla szkoły podstawowej klas 4-7 – Lekcja muzyki. M.Gromek, G.Kilbach, Nowa Era16/2021/22
VIplastykaDo dzieła. Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Ewa17/2021/22
VIbiologiaPuls życia. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.A. Zdziennicka, Nowa Era19/2021/22
VIgeografiaPlaneta Nowa. Program nauczania geografii w szkole podstawowej kl 5-8. M.Tuz, B.Dziedzic, Nowa Era20/2021/22
KLASA VII
VIIjęzyk polskiMiędzy nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kla-sach IV-VIIIZgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, GWO6/2021/22
VIImatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej,M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO7/2021/22
 język angielskiLink, klasa VIIS. Phillips, D. Anyakwo, Oxford University Press9/2021/22
VIIhistoriaPodróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowejRobert Tocha, GWO10/2021/22
VIIinformatykaLubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.M. Kęska, Nowa Era12/2021/22
VIIwychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.S.Żołyński, Wydawnistwo Fosze13/2021/22
VIIwychowanie do życia w rodzinieProgram nauczania – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 7 szkoły podstawowej. T.Król, Rubikon 22/2021/22
VII etykaLudzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.A.Ziemska, Ł.Malinowski, Portal Scholaris15/2021/22
VIImuzykaProgram dla szkoły podstawowej klas 4-7 – Lekcja muzyki. M.Gromek, G.Kilbach, Nowa Era16/2021/22
VIIplastykaDo dzieła. Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej.J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Ewa17/2021/22
VIIbiologiaPuls życia. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.A. Zdziennicka, Nowa Era19/2021/22
VIIgeografiaPlaneta Nowa. Program nauczania geografii w szkole podstawowej kl 5-8. M.Tuz, B.Dziedzic, Nowa Era20/2021/22
VIIjęzyk hiszpańskiProgram nauczania języka hiszpańskiego EXPLORA dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.K.Hadło, K.Palonka, Draco23/2021/22
VIIchemiaProgram nauczania chemii w szkole podstawowej. 
T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era
24/2021/22
VIIfizykaSpotkania z fizyką. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, Nowa Era25/2021/22
KLASA VIII
VIIIjęzyk polskiMiędzy nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w kla-sach IV-VIIIZgodny z rozporządzeniem w spr. lektur z 13 sierpnia 2021J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska, GWO6/2021/22
VIIImatematykaMatematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej,M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, GWO7/2021/22
VIIIjęzyk angielskiLink, klasa VIIIS. Phillips, D. Anyakwo, Oxford University Press9/2021/22
VIIIhistoriaPodróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowejRobert Tocha, GWO 10/2021/22
VIIIinformatykaLubię to. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.M. Kęska, Nowa Era12/2021/22
VIIIwychowanie fizyczneProgram nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-8 szkoły podstawowej.S.Żołyński, Wydawnistwo Fosze13/2021/22
VIIIwychowanie do życia w rodzinieProgram nauczania – Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej. T.Król, Rubikon 26/2021/22
VIIIetykaLudzkie ścieżki. Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.A.Ziemska, Ł.Malinowski, Portal Scholaris15/2021/22
VIIIbiologiaPuls życia. Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej.A. Zdziennicka, Nowa Era19/2021/22
VIIIgeografiaPlaneta Nowa. Program nauczania geografii w szkole podstawowej kl 5-8. M.Tuz, B.Dziedzic, Nowa Era20/2021/22
VIIIjęzyk hiszpańskiProgram nauczania języka hiszpańskiego EXPLORA dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.K.Hadło, K.Palonka, Draco23/2021/22
VIIIchemiaProgram nauczania chemii w szkole podstawowej. 
T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era
24/2021/22
VIIIfizykaSpotkania z fizyką. Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, Nowa Era25/2021/22
VIIIedukacja dla bezpieczeństwaŻyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej.J. Słoma, Nowa Era27/2021/22
VIIIwiedza o społeczeństwieDziś i jutro. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.A.Janicki, I.Janicka, T.Maćkowski, A.Kucia-Maćkowska, Nowa Era28/2021/22