Szkolny plan nauczania

Szkolny plan nauczania

dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wolno Mi w roku szkolnym 2021/2022

Ilość godzin została określona dla poszczególnych klas w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 kwietnia 2019 r.(Dz. U. 2019 r. poz. 639) w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

I etap edukacyjny (klasy I-III)

Liczba tygodni dydaktycznych: 35

Rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych:Tygodniowy wymiar godzin:Razem:Wymiar godzin poszczególnych zajęć w I etapie edukacyjnym:
Klasa IKlasa IIKlasa III
edukacja wczesnoszkolna202020602100
etyka (dodatkowe)1113105
Razem:212121632205
Łączny wymiar obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć w I etapie edukacji:

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)

Liczba tygodni dydaktycznych: 35

Rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych:Tygodniowy wymiar godzin:Razem:Wymiar godzin poszczególnych zajęć w I etapie edukacyjnym:
Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
język polski5555525875
język angielski 3333315525
drugi język nowożytny (rosyjski)000224140
muzyka111104140
plastyka111104140
historia122229315
wiedza o społeczeństwie00002270
przyroda20000070
geografia011215175
biologia011215175
chemia000224140
fizyka000224140
matematyka4444420700
informatyka111115175
technika111003105
wychowanie fizyczne4444420700
edukacja dla bezpieczeństwa00001135
wychowanie do życia w rodzinie111115175
zajęcia z wychowawcą111115175
Razem:2526263332142 
Łączny wymiar obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć w I etapie edukacji: