Materiały dla dzieci, rodziców i nauczycieli

I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna obejmuje klasy I–III
Edukacja realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego:
 • polonistyczna
 • matematyczna
 • społeczna
 • przyrodnicza
 • plastyczna
 • techniczna
 • informatyczna
 • muzyczna
 • językowa (EN)

II etap edukacyjny obejmuje klasy IV–VIII
W edukacji domowej klasyfikowane są następujące przedmioty:
 • język polski
 • język angielski
 • drugi język obcy nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • przyroda
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa