Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się dokumenty do zgłoszenia dziecka do naszej szkoły wraz z wnioskiem do Dyrektora o zgodę na edukację domową.

Pamiętaj proszę, że od roku szkolnego 2020/2021 do dziś nie jest wymagana opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zwróć proszę uwagę, że na dokumentach do zgłoszenia wymagane są podpisy obojga rodziców! Jeśli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły przyjęcia dziecka.